Name

Maria Holmberg

About

Jag gillar att jobba med bild och text. Med kameran samlar jag inspiration av det mesta omkring mig, både i stadslivet och naturen. Materialet är lergodslera och jag drejar, kavlar eller bygger främst bruksföremål och kakel. Dekoren utgörs ofta av mina fotografier som överförs på leran genom screentryck. Texterna trycks i relief med typer från ett boktryckeri. Allt i framställningen är egentillverkat och utförs för hand på ett ganska enkelt och traditionellt sätt med få maskiner i verkstaden.

Björkkrukans mönster är ett fotografi av en björkstam. Krukan presenterades första gången på Galleri Hantverkets Jubileumsutställning 2009 och visades sedan i Röhsska museets Konstslöjdsalong i Göteborg. 2011 ställde jag ut tillsammans med fyra andra konsthantverkare med temat Södermalm. Då visade jag kakel 20x20 cm med motiv från söder. De senaste åren har mitt kakel och ljuskoppar med ord tryckta i relief varit mycket uppskattat och jag har sålt dessa till butiker över hela Sverige. På sommaren jobbar jag i krukmakeriet/butiken på Fjäderholmarna som är Stockholms närmaste skärgårdsö.

Utbildningar, utställningar mm:
Dekorationslinjen, Stockholm 1977 - 1979
Nyckelviksskolan, Keramiklinjen, Lidingö 1988 - 1989
Rönnowska skolan, Keramisk tillverkning, Helsingborg 1990
Keramikskolan i Lidköping, Kurser i gips- och dekorteknik 2003
Folkuniversitetet, Foto 2004
Keramikexperterna, Dekor- och dekalteknik 2005
Kursledare i keramik 1993 - 2002
Hantverkshuset i Vaxholm. Butik och galleri 1993 - 1998
Medlem i Öster om ån i Uppsala. Butik och galleri 2002 - 2007
Medlem i Galleri Hantverket i Stockholm. Butik och galleri 1999 - 2016
Fjäderholmarnas krukmakeri 1989 - 1991 och 2008 –
Medlem i Kaolin 2011 - 2017

Ett stort antal samlingsutställningar på Kaolin och Galleri Hantverket 2000-2016
Röhsska museet Konstslöjdsalongen, Göteborg. Representerad med björkkrukan 2010
”4 spaningar på söder” (grupputst. fyra personer) Galleri Hantverket 2011
Keramiskt center Höganäs. "Vi jobbar med det" 2013

Medlem i:
Fjäderholmarnas krukmakeri. Butik och verkstad i Stockholms skärgård.
BUS - Bildkonst Upphovsrätt i Sverige

Specialties

  • Keramik
  • konsthantverk

Skills

  • Drejning
  • kavling
  • screentryck
  • foto
  • ord